Chovné klisny
Dadel Desse Martinika
*2002 - linie Kaplan
klisnička po Perengistan
*2004 - linie Sere
klisnička po Duigur
*2006 - linie Gelishikli
klisnička po Ikon
Sangadash Gulbakhram Gabriela
*2008 - linie Every Teleke
březí po: Kodar
*2010 - linie Posman
březí po: Hafes
*2007 - linie Sovkhoz 2nd
březí po: Perengistan
Oressa Bravada Oliushka
*2011 - linie Gaplan
březí po: nepřipuštěna
*2012 - linie Sovkhoz 2nd
březí po: nepřipuštěna
*2006 - linie Everdy Teleke
březí po: nepřipuštěna
Geren Gelane Sara
*2012 - linie Everdy Teleke
hřebeček po Ovlak
*2008 - linie Arab
hřebeček po Samurai
*2010 - linie Posman
březí po: nepřipuštěna
Dargana Kazaline Roksolana
*2011 - linie Gelishikli
březí po: Sidjil
*2011 - linie Karlavach
hřebeček po Samurai
*2010 - linie Kaplan
březí po: nepřipuštěna
Sekiz Urse Sirena
*2012 - linie Peren
březí po: nepřipuštěna
*2008 - linie El
hřebeček po Sidjil
*2012 - linie Gungodar
březí po: Sidjil