Sportovní klisny
Suyukli Persephona Selina
*2014 - linie Garem
dostihy
*2014 - linie Sak
dostihy
*2014 - linie Kir Sakar
dostihy
Khasart Lalita Sureja
*2011 - linie Fakirpelvan
dostihy, endurance 80km
*2009 - linie Gayas
parkur L-S, endurance 80km
*2008 - linie Kir Sakar
parkur L, endurance 100km
Adriatika Atija
*2007 - linie Sovkhoz 2nd
všestrannost L
*2004 - linie Melekush
drezura S, endurance 70km